Piazzale Michelangelo


Piazza della Signoria

Loggia dei Lanzi

Fontana del Nettuno


San Lorenzo

Sagrestia Nuova


Santo Spirito

Fondazione Salvatore Romano

Andrea Orcagna, Cenacolo, Crocifissione e ultima cena

Giardino Bardini


San Miniato al Monte


Cimitero delle Porte SanteSanta Croce

Cappella Bardi di Vernio

La Capella Pazzi


Walking in Florence

From Ponte Vecchio to Piazzale Michelangelo

 

 

 

 

 

 
Il Palio di Siena

Loggia dei Lanzi, Piazza della Signoria

E N G        I T

 

Loggia dei Lanzi, Piazza della Signoria [0]

Toacana ] Galleria di immagini  
     
   

Loggia dei Lanzi, Firenze

   
   
   

The Palazzo Vecchio rises before me, oppressive in its abrupt compact bulk, and I can feel upon me its heavy grey shadow. From the building’s crenellated shoulders soars the bell tower, stretching out its muscular neck into the nightfall. It is so high that I am seized by dizziness as I lift my eyes towards its helmeted head. And when, somewhat unsettled, I look around for shelter, the arches of a vast portico appear before me: it is the Loggia dei Lanzi.

   

Rainer Maria Rilke

 

De Loggia dei Lanzi of Loggia della Signoria of ook nog de Loggia dei Priori is een beeldengalerij op de Piazza della Signoria in Firenze, naast het Palazzo Vecchio en het Uffizi. De galerij werd tussen 1376 en 1382 gebouwd door Benci di Cione en Simone Talenti en bevat een aantal bekende beeldhouwwerken.

 

Loggia dei Lanzi, Piazza della Signoria

Loggia dei Lanzi, Piazza della Signoria [1]

 

De Loggia dei Lanzi werd gebouwd tussen 1374 en 1382. Het is een open loggia, een overdekte hal van drie enorme traveeën die oorspronkelijk gebouwd werd om bestuurders en hun gasten tijdens plechtigheden een podium te bieden. Gebouwd op een ogenblik dat de gotische spitsbogen nog in de mode waren, is de Loggia met haar ronde bogen een terugblik op de klassieke oudheid en een voorafbeelding van wat de Renaissance zal bieden. Ze is een voorloper van Brunelleschi's revolutionaire architectuur [4] en misschien inspireerde de Loggia hem wel voor de bouw van de Spedale degli Innocenti op het plein van de Santissima Annunziata.

Voor Palazzo Vecchio, op de Piazza dei Signoria staat een ruiterstandbeeld van Cosimo I van Giambologna (1594) en de Neptunusfontein van Bartolomeo Ammannati (1575). Brogi-Piazza della Signoria-Florence.jpg

Giacomo Brogi, Piazza della Signoria Giacomo Brogi, ca. 1873-1881. Michelangelo's David is hier echter niet zichtbaar, aangezien hij al verplaatst werd naar een nieuwe plaats voor het Palazzo Vecchio [2]

 

De Loggia dei Lanzi onderstreept nog eens de behoefte om macht en status publiek tot uitdrukking te brengen. Vooraanstaande families hadden om vergelijkbare redenen hun eigen loggia. Die van de Rucellai, schuin tegenover hun door Alberti ontworpen palazzo, is bewaard gebleven, net als die van de Piccolomini bij hun paleis in Siena.

Een kleine geschiedenis

Na de verhuis van de’Medici naar het Palazzo Pitti aan de overkant van de Arno, kreeg het Palazzo Vecchio zijn nieuwe naam en een nieuwe ingang aan de westelijke zijde van het stadhuis.

In 1323 werd het stenen platform, bekend als de ringhiera, gebouwd voor het Palazzo Vecchio en transformeerde het plein tot een fysieke, openbare locatie waar de overheid direct contact had met de bevolking.

Omdat zowel de kerk als de Signoria een ceremonieel doel hadden, werd de ringhiera een plaats van invloed en machtsvertoon waarvan beide instellingen profiteerden.
De vergroting en geleidelijke transformatie van de Piazza della Signoria in de veertiende en vroege vijftiende eeuw laat prachtig zien hoe een plein waar zich eerst het collectief van de elite heeft gemanifesteerd, langzaamaan, maar niet zonder tijdelijke tegenslagen, wordt omgevormd tot het speelveld van één familie [3].

Het eerste beeld op het plein, de Marzocco, de leeuw die het symbool is van Firenze symboliseerde, werd vermoedelijk in 1349 op de ringhiera geïnstalleerd. Hoewel het origineel nu verloren is gegaan en in 1812 werd vervangen door een marzocco die Donatello maakte in 1418-20. Deze leeuw werd in 1865 verplaatst naar het Bargello Museum.
Giambologna stond in voor twee beelden onder de Loggia dei Lanzi, De Roof van de Sabijnse vrouwen ( 1583) en
Hercules en de Centaur (1599).

 

Giambologna, Ratto delle Sabine, 1574-1580, Loggia dei Lanzi, Piazza della Signoria, Firenze

Giambologna, Ratto delle Sabine, 1574-1580, Loggia dei Lanzi, Piazza della Signoria, Firenze [5]

 

Hoewel het een gotisch gebouw is, is de aanwezigheid van ronde bogen een echte anticipatie op de renaissancestijl die naar alle waarschijnlijkheid Filippo Brunelleschi inspireerde voor de bouw van wat wordt beschouwd als het eerste volledig renaissancistische gebouw, de Spedale degli Innocenti. op het plein van de Santissima Annunziata.

Vanaf de 16e eeuw, met de oprichting van het Groothertogdom Toscane en de definitieve onderdrukking van de republikeinse instellingen, werd de Loggia een overdekte ruimte bestemd om enkele sculpturale meesterwerken te huisvesten, en werd het een van de eerste tentoonstellingsruimtes ter wereld.

 

Giuseppe Zocchi - La Piazza della Signoria a Firenze, prima metà del XVIII sec.collezione privata

Giuseppe Zocchi - La Piazza della Signoria a Firenze, prima metà del XVIII sec.collezione privata [5]Cosimo I de' Medici de Grote (1519 - 1574) werd in 1569 de eerste groothertog van Toscane en heerste van 1537 tot 1574, aan het eind van de renaissance. Op het gebied van de architectuur en de kunsten had hij veel invloed. Hij steunde kunstenaars als Giorgio Vasari, Agnolo Bronzino en Benvenuto Cellini.
Cosimo I rangschikte de beelden onder de Loggia niet louter op basis van een esthetisch criterium, maar zorgde er voor dat de voorstellingen ook een precieze politieke betekenis hadden, zoals dat ook het geval was met de al bestaande sculpturen op de Piazza della Signoria.

 

Menelaus supporting the body of Patroclus-Piazza della Signoria-2.jpg

Groupe Pasquino, représentant peut-être Ménélas portant le corps de Patrocle. Marbre, copie romaine d'époque flavienne d'après un original hellenistique du IIIe siècle av. J.-C., avec des restaurations modernes. Provenance : Rome. Se trouve dans les collections Médicis à Florence en 1570; installé dans la Loggia dei Lanzi en 1741. [5]

 

In die zin betekende de Perseus met het hoofd van Medusa van Benvenuto Cellini, dat speciaal in opdracht van Cosimo I gerealiseerd werd, het afsnijden van de republikeinse geschiedenis van de stad, gesymboliseerd door Medusa. Perseus houdt haar hoofd triomferend in de hoogte. Haar haren zijn een krioelend slangennest die de spreekwoordelijke stadsgeschillen vertegenwoordigen die het democratisch leven in Firenze hadden ondermijnd. Voor het Palazzo Vecchio staan diverse beelden zoals een negentiende-eeuwse replica van Michelangelo's David. De andere gekopieerde beelden zijn van Donatello (Judith en Holofernes) en Bandinelli (Hercules en Cacus).

De bekendste beelden onder de Loggia dei Lanzi zijn:


De Roof van de Sabijnse maagden vrouwen (Giambologna, 1583)

Hercules en de Centaur (Giambologna, 1599)

Perseus en Medusa (Benvenuto Cellini, 1554)

De roof van Polyxena
(Pio Fedi)

Menelaos bij het lichaam van Patroclus

De Sabijnse maagdenroof, Giambologna, 1583c   Benvenuto Cellini, Perseo con la testa di Medusa   Giambologna, Hercules verslaat de centaur Nessus (1599), Loggia dei Lanzi, Piazza della Signoria, Firenze
De Sabijnse maagdenroof, Giambologna, 1583  

Benvenuto Cellini, Perseo con la testa di Medusa

 

 

Giambologna, Hercules verslaat de centaur Nessus (1599), Loggia dei Lanzi, Piazza della Signoria, Firenze

 

Il Gruppo di Pasquino, (Patroclo e Menelao), 1599, Loggia dei Lanzi, Piazza della Signoria, Firenze   Pio Fedi, Neottolemo rapisce Polissena da Ecuba, 1855 - 1865, Piazza della Signoria, Loggia dei Lanzi
  Firenze - Perseo del Cellini - Foto Giovanni Dall'Orto 30-Nov-2002 - 06

Il Gruppo di Pasquino, (Patroclo e Menelao), 1599, Loggia dei Lanzi, Piazza della Signoria, Firenze

 

 

Pio Fedi, De roof van Polyxena

 

Mercurio. Calco moderno della statuetta di Benvenuto Cellini in una nicchia della base del Perseo, nella Loggia dei Lanzi di Firenze. L'originale è esposto al Museo del Bargello a Firenze. Foto di Giovanni Dall'Orto

Op de achtergrond in de Loggia staan vijf marmeren vrouwenbeelden, Sabines (drie worden geïdentificeerd als Matidia, Marciana en Agrippina Minor), en een standbeeld van de barbaarse gevangene Thusnelda uit de Romeinse tijd van Trajanus tot Hadrianus. Ze werden in 1541 in Rome ontdekt. De beelden bevonden zich sinds 1584 in de Medici-villa in Rome en werden in 1789 door Pietro Leopoldo naar Firenze gebracht [3].
Thusnelda, Nobildonna germanica, Loggia dei Lanzi, Firenze. Marble, Roman artwork of the period of Trajan or Hadrian (2nd century CE)   ASalonia Matidia (68 AD - 119 AD)
daughter and only child of Ulpia Marciana and wealthy praetor Gaius Salonius Matidius Patruinus   Arte romana, donna togata detta una 'sabina', 110 dc ca., con restauri moderni 04

Thusnelda, Germaanse edelvrouw, Loggia dei Lanzi, Firenzee. Romeins marmeren beeld uit de periode van Trajanus of Hadrianus (2e eeuw CE)

 

Salonia Matidia (68 AD - 119 AD)
dochter en enig kind van Ulpia Marciana en rijke praetor Gaius Salonius Matidius Patruinus

 

Agrippina Minor, (Cologne 15 AD - Misenum 59). Romeinse keizerin en een van de meer prominente vrouwen in de Julio-Claudiaanse dynastie

Arte romana, Ulpia Marciana (48 AD - 112 AD)
elder sister of Roman Emperor Trajan   Arte romana, donna togata detta una 'sabina', 110 dc ca., con restauri moderni 01   Arte romana, donna togata detta una 'sabina', 110 dc ca., con restauri moderni 02

Ulpia Marciana (48 AD - 112 AD)
elder sister of Roman Emperor Trajan

  Arte romana, donna togata detta una 'sabina', 110 dc ca., con restauri moderni  

Arte romana, donna togata detta una 'sabina', 110 dc ca., con restauri moderni

 

Op de gevel zien we vier panelen met allegorische voorstellingen van de kardinale deugden. Zij werden gemaakt naar een ontwerp van Agnolo Gaddi (1383-1386).Jacopo di Piero Guidi su dis. di Agnolo Gaddi, fede, ante 1394

Jacopo di Piero Guidi, naar een ontwerp van Agnolo Gaddi, fede, voor 1394 [1]
Fortitude at Loggia dei Lanzi   Temperance at Loggia dei Lanzi   Prudence at Loggia dei Lanzi
Fortezza (Standvastigheid), Loggia dei Lanzi  

Temperanza (Matigheid), Loggia dei Lanzi

 

 

  Prudenza (Voorzichtigheid), Loggia dei Lanzi

In 1583 werd het dak van de loggia omgebouwd tot een terras dat verbonden werd met het Uffizi. Zo konden de Medici de gebeurtenissen en evenementen op het plein van bovenaf aanschouwen.   
   

Kaart Loggia dei Lanzi | Enlarge map


Loggia dei Priori


Openingsuren

De galerij is dag en nacht vrij toegankelijk en wordt onderhouden door het Uffizi.

 

 
   


Piazza della Signoria, Firenze, fotogallerij   
Fontana del Nettuno, Piazza della Signoria, Firenze   Ruiterstandbeeld van Cosimo I de' Medici op de Piazza della Signoria in Flirenze   Baccio Bandinelli, la statua Ercole e Caco, con sfondo la Galleria degli Uffizi

Fontana del Nettuno, Piazza della Signoria, Firenze

 

Ruiterstandbeeld van Cosimo I de' Medici op de Piazza della Signoria in Firenze

 

 

Baccio Bandinelli, la statua Ercole e Caco, con sfondo la Galleria degli Uffizi

Loggia dei Lanzi, Piazza della Signoria   Hercules en Cacus (Baccio Bandinelli) en de Loggia dei Lanzi, Piazza della Signoria, Firenze   Fontana del Nettuno e campanili Badia e Bargello. Accanto alla fontana, su un piedistallo, c'è il Marzocco, il leone che è un importante simbolo per Firenze

Loggia dei Lanzi, Piazza della Signoria

 

 

Hercules en Cacus (Baccio Bandinelli) en de Loggia dei Lanzi, Piazza della Signoria, Firenze

 

 

Fontana del Nettuno e campanili Badia e Bargello. Accanto alla fontana, su un piedistallo, c'è il Marzocco, il leone che è un importante simbolo per Firenze

Palazzo Vecchio, Loggia dei Lanzi, Piazza della Signoria, Firenze   Fontana del Nettuno, Piazza della Signoria, Firenze   Michelangelo, David (replica) e Ercole e Caco di Baccio Bandinelli, Piazza della Signoria, Firenze

Palazzo Vecchio, Loggia dei Lanzi, Piazza della Signoria, Firenze

 

 

Fontana del Nettuno, Piazza della Signoria, Firenze

 

Michelangelo, David (replica), Piazza della Signoria, Firenze

 

Flaminio Vacchi, Leona, 1598 (Leone della Loggia dei Lanzi a Firenze).        

Flaminio Vacchi, Leona, 1598 (Leone della Loggia dei Lanzi a Firenze)

 

 

 

     

Galleria fotografica Siena   
Firenze, Basilica di Santa Croce   Piazzale Michelangelo [Magnificent View on Ponte Vecchio]   Piazzale Michelangelo, con veduta del Duomo di Santa Maria del Fiore

Firenze, Basilica di Santa Croce, facciata

 

 

Piazzale Michelangelo [Magnificent View on Ponte Vecchio]

 

Piazzale Michelangelo, con veduta del Duomo di Santa Maria del Fiore

         
         
       
         
Art in Tuscany | The Loggia della Signoria | The Loggia dei Lanzi

Strolling in Florence | Walk from Ponte Vecchio to Piazzale Michelangelo


Beautiful walk in one of the most authentic neighborhoods of Firenze, San Niccolò. The atmosphere of an authentic Florentine neighborhood still remains here.

   
     

 

Bibliography

Kees van der Ploeg, Florence vóór de Medici: de laat-middeleeuwse stad als kunstwerk, Despientia. Kunsthistorich Tijdschrift, 26 (2019), nr. 1, 12-17.

F. Vossilla, Il Giambologna e la Loggia della Signoria in Giambologna tra Firenze e l’Europa, a cura di S. Eiche, G. J. Van der Sman, Firenze, Centro Di, 2000, pp. 87-102

Le statue della Loggia della Signoria a Firenze. Capolavori restaurati, a cura di G. Giusti Galardi, Firenze, Giunti, 2002.

Damien Wigny, Au coeur de Florence : Itinéraires, monuments, lectures1990

C. Paolini, La Loggia dei Lanzi. Una storia per immagini, Quaderno n. 15, Polistampa, Firenze, 2006.

Mary McCarthy, The Stones of Florence, Harcourt Brace International (1998), ISBN-10: 9780156850803 - ISBN-13: 978-0156850803

Mary McCarthy, De stenen van Florence, Het Spectrum, Schrijvers over de wereld, 1989, ISBN 9789027422071

McHam, Sarah Blake. "Donatello's Bronze David and Judith as Metaphors of Medici Rule in Florence." The Art Bulletin 83, no. 1 (March 2001): 32-47. Accessed September 20, 2013.

 

 


[0]Photo by G.Lanting, licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
[1] Foto di Sailko, licenziato in base ai termini della licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale
[2] Giacomo Brogi (1822-1881) richtte in 1863 een fotostudio op in Firenze. David is hier echter niet zichtbaar, aangezien hij hier al verplaatst werd naar een nieuwe plaats voor het Palazzo Vecchio. L'opera è nel pubblico dominio.
[3] Kees van der Ploeg, Florence vóór de Medici: de laat-middeleeuwse stad als kunstwerk, Despientia. Kunsthistorich Tijdschrift, 26 (2019), nr. 1, 12-17.
[4] Traveling in Tuscany, The Loggia della Signoria | The Loggia dei Lanzi
[5] Photo by rukdotcom, licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
[6] Further reading: The talking statues of Rome
° This article incorporates material from the Wikipedia article Loggia dei Lanzi, published under the GNU Free Documentation License.