Palazzo Pubblico


The Siena Duomo

The Mosaic floor and the Porta del Cielo

Libreria Piccolomini

The cript

Ospedale Santa Maria della Scala


Palazzo Piccolomini | Archivio di Stato di Siena


Basilica dei Servi


Some of the best Restaurants in Siena 


Food shopping addresses in Siena


L’Orto de’Pecci


The Palio


Foundation of Siena


Sienese School of Painting


Fonti di Siena

 

The Siena area


Album Palio di Siena


Video Palio di Siena

 

 

 

 

 

 
Il Palio di Siena

Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo (Allegorie van Goed Bestuur) (1338-1339), Parete di fondo della Sala dei Nove, Palazzo Pubblico, Siena

I T

Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo (Allegorie van Goed Bestuur) (1338-1339), Parete di fondo della Sala dei Nove, Palazzo Pubblico, Siena [1]


Toacana ] Galleria di immagini  
     
   

Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo (Allegorie van Goed Bestuur) (1338-1339), Sala dei Nove, Palazzo Pubblico, Siena


   
   

De faam van Ambrogio Lorenzetti

Ambrogio Lorenzetti was een schilder van de Sienese school die actief was van ongeveer 1317 tot 1348. Zijn werk toont de invloed van Simone Martini hoewel het natuurlijker oogt dan het werk van zijn Siënese tijdgenoot. Het vroegste gedateerde werk van Lorenzetti is een Madonna met Kind (1319, Museo Diocesano, San Casciano). Zijn aanwezigheid werd gedocumenteerd in Firenze tot 1321. Na een verblijf van een aantal jaren zou hij terugkeren naar Siena.
Hij werd vooral bekend door de fresco's die hij, in opdracht van de Raad van Negen, maakte in het Palazzo Pubblico in Siena. De fresco’s in de Sala dei Nove hebben een totale omvang van 296 x 1398 cm vormen een van de omvangrijkste en belangrijkste profane muurschilderingen uit de Middeleeuwen. Het is zeer bijzonder dat Ambrogio in de 14e eeuw al schilderingen maakte over niet-kerkelijke onderwerpen.

Ambrogio Lorenzetti signeert het fresco: Ambrosius Laurentii De Senis hic pinxit utrinque. Het opschrift, dat in fijne gotische letters in het witte lint onder het fresco is geschilderd, verwijst met utrinque (dit en dat) naar de tweeledigheid van de voorstelling.
De allegoriën van goede en slechte regering en de effecten van goed en slecht bestuur in de stad en op het platteland in het stadhuis van Siena vormen samen een soort manifest of synthese van de politieke ethiek van de Sienese regering van de Nove, 'een door het stadsbestuur afgegeven testimonium over positie en functioneren van de Sienese stadstaat aan het begin van de veertiende eeuw' [3].

Peter Hoppenbrouwers:

«Wat Ambrogio Lorenzetti ons in Siena laat zien - de worsteling van een ambitieus stadsbestuur met de vestiging van soevereine macht over een eigen territoriale staat - kan model staan voor het moeizame proces van staatsvorming dat zich in de veertiende en vijftiende eeuw in uiteenlopende vormen overal in Europa aftekent. Overal gaat het om de transformatie van traditionele politieke gemeenschappen waarvan de leiders (in de middeleeuwen veelal koningen of daarmee gelijk te stellen vorsten) slechts uiterst onvolkomen macht over onderdanen uitoefenden in de ‘moderne’ staten die wij nu kennen»[3] .

Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo (Allegorie van Goed Bestuur) (1338-1339), Sala dei Nove, Palazzo Pubblico, Siena

Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo (Allegorie van Goed Bestuur, met op de troon ) (1338-1339), Sala dei Nove, Palazzo Pubblico, Siena [7]

 

Allegoria del Buon Governo (Allegorie van Goed Bestuur) (1338-1339)

Het eerste fresco, de Allegoria del Buon Governo (Allegorie van Goed Bestuur) bevindt zich in het midden van de Sala della Pace of de Sala dei Nove.

Links zit de Gerechtigheid (Vrouwe Justitia), met boven haar hoofd de weegschaal, vastgehouden door de Wijsheid (Sapientia). Aan de weegschaal hangen, in balans, 2 schalen met een engel: de één beloont, de ander straft. Onder Gerechtigheid zit de Harmonie (met timmermansschaaf om misverstanden glad te strijken)[2], die door linten verbonden is met de burgers, die deel uitmaken van het bestuur. De burgers zijn kleiner weergegeven dan de Deugden omdat zij aan de deugden onderworpen zijn.[3] De burgers zijn onderling verbonden met een touw dat begint bij de rechter engel van Gerechtigheid en via Harmonie naar het Goede Bestuur (de oude koning) loopt.

Aristoteles en Thomas van Aquino

In de 13e eeuw werden de werken van Aristoteles herontdekt. Het was Thomas van Aquino, in zijn onvoltooide verhandeling De regimine principum (rond 1272), die de politieke theorieën van Aristoteles aan zou passen aan de realiteit van de late middeleeuwen. Zijn vier kardinale deugden werden samengevoegd met de christelijke drie goddelijke deugden tot de zeven deugden.

Remigio dei Girolami (1235–1319) was een Italiaanse dominicaanse theoloog en een vroege leerling van Thomas van Aquino. Zijn Tractatus de bono communi van 1302 is een belangrijk politiek werk en was Ambrogio Lorenzetti misschien wel bekend.


Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo (Allegorie van Goed Bestuur, de Gerechtigheid (Vrouwe Justitia)) (1338-1339), Sala dei Nove, Palazzo Pubblico, Siena

Ambrogio Lorenzetti, Allegorie van Goed Bestuur (detail, la Giustizia) (1338-1339), Palazzo Pubblico, Siena [3]
In alto la Sapienza che, con la mano destra, regge la bilancia, amministrata dalla Giustizia. Sotto ancora la Concordia da cui si diparte un gruppo di 24 cittadini.

 

Tussen tussen Gerechtigheid en Goed Bestuur in zien we op de bank een ontspannen Vrede (Pax, met een olijftak in de linkerhand, draagt een olijfkrans en steunend op een harnas), Standvastigheid (la Fortezza) en Voorzichtigheid (la Prudenza).[2]

Naast de zeven hoofdzonden die een rol spelen in de katholieke traditie zijn er ook de zeven deugden, bestaande uit de vier kardinale deugden en de later toegevoegde drie goddelijke of theologale deugden (geloof, hoop en liefde).

De zeven deugden

Prudentia (Voorzichtigheid - verstandigheid - wijsheid)
Iustitia (Rechtvaardigheid - rechtschapenheid)
Temperantia (Gematigdheid - matigheid - zelfbeheersing)
Fortitudo (Moed - sterkte - vasthoudendheid - standvastigheid - focus)
Fides (Geloof), in Latijnse teksten vaak omschreven als Pietas
Spes (Hoop)
Caritas (Naastenliefde/Liefde - liefdadigheid) [5]Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo ((Allegorie van Goed Bestuur)(detail), Palazzo Pubblico, Siena. a sinistra: la Pace, la Fortezza e la Prudenza

Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo (Allegorie van Goed Bestuur) (1338-1339), Parete di fondo della Sala dei Nove, Palazzo Pubblico, Siena [3]

 

Goed Bestuur

'Goed bestuur' zelf wordt gepersonifieerd in de grote, statige figuur die op de troon zit en de kleuren draagt van Siena (zwart en wit). Rond zijn hoofd staan de letters CSCV (‘’Commune Saenorum Civitatis Virginis’’, gemeente Siena, stad van de maagd).[1] In de hemel, boven het hoofd, staan de goddelijke deugden: Geloof (Fides, met kruis), Liefde (Caritas, met vlammend hart) en Hoop (Spes), die kijkt naar een visioen van Christus in de hemel.


Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo (dettaglio), Palazzo Pubblico, Siena. In alto sono rappresentate le tre virtù teologali (da sinistra Fede, Carità e Speranza). Subito sotto il Comune / Bene Comune. Sotto ancora la Lupa romana che allatta i gemelli

Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo (dettaglio), Palazzo Pubblico, Siena. In alto sono rappresentate le tre virtù teologali (da sinistra Fede, Carità e Speranza). Subito sotto il Comune / Bene Comune. Sotto ancora la Lupa romana che allatta i gemelli

Een samenleving in beweging en beroering

In Zien is genoeg ontvouwt Henk van Os zijn fascinatie voor Siena en zijn kunst en formuleert het idee dat politieke veranderingen in het verleden op verschillende manieren werden opgevangen door een overheid die zich de moeite getroostte ingrijpende veranderingen intensief te sturen.


Normen en waarden doen zich in de samenleving niet zomaar voor. Ze moeten worden bedacht, geformuleerd, bediscussieerd en toegepast. Voortdurend onderhoud ervan is noodzakelijk.
Het is onder meer de vroegmiddeleeuwse geschiedenis van de Italiaanse stadstaat Siena die leert dat de overheid in ethisch opzicht de samenleving met succes kan sturen. Ook de Sienese samenleving was in beweging en beroering, nieuwe en grotere samenhangen moesten tot stand komen en nieuwe groepen mensen moesten worden geïntegreerd. Wat opvalt in deze geschiedenis van deze stadsrepubliek, is de behoefte die de regering voelde om een gemeenschappelijk besef van deugdzaamheid visueel te verbeelden, om mede daardoor de vereiste samenhang in de snel veranderende samenleving te verkrijgen [6].

Rechts van fet Goede Bestuur zien we de kardinale deugden Grootmoedigheid (Magnanimitas, met schaal muntstukken op haar schoot), Gematigdheid/Geduld (Temperantia, met zandloper in de hand) en Rechtvaardigheid (Giustizia, voor de tweede maal).[3]


Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo (dettaglio), Palazzo Pubblico, Siena. Da sinistra: la Magnanimità, la Temperanza e la Giustizia

Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo (dettaglio), Palazzo Pubblico, Siena. Van linls naar rechts Magnanimità, Temperanza en Giustizia, (Grootmoedigheid, matigheid en rechtvaardigheid)

 

Onder het Goede Bestuur, in dienst van de Gerechtigheid, waken enkele ridders over de vrede en over geketende misdadigers.

De gevolgen van goed bestuur zien we onmiddellijk rechts van het fresco Allegoria del Buon Governo, met achtereenvolgend De effecten van goed bestuur in de stad en De effecten van goed bestuur op het platteland

 

 

   
   
Mappa Palazzo Pubblico, Museo Civico | Grotere kaart bekijken

 
    

       
Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo. La parete Nord ed un scorcio della parete Est (Effetti del Buon Governo in città) della Sala dei Nove del Palazzo Pubblico   Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo), la parete Est (Effetti del Buon Governo in città e in campagna) della Sala dei Nove del Palazzo Pubblico   Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Cattivo Governo ed effetti del Cattivo Governo in città e in campagna, la parete Ovest della Sala dei Nove del Palazzo Pubblico
Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo. La parete Nord ed un scorcio della parete Est (Effetti del Buon Governo in città) della Sala dei Nove del Palazzo Pubblico

 

  Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo), la parete Est (Effetti del Buon Governo in città e in campagna) della Sala dei Nove del Palazzo Pubblico   Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Cattivo Governo ed effetti del Cattivo Governo in città e in campagna, la parete Ovest della Sala dei Nove del Palazzo Pubblico

 

Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo, 1338-1339, Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Siena   Ambrogio Lorenzetti, Effetti del Buon Governo in città, 1338-1339, Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Siena   Ambrogio Lorenzetti, Effetti del Buon Governo in campagna, 1338-1339, Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Siena
Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo, 1338-1339, Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Siena  

Ambrogio Lorenzetti, Effetti del Buon Governo in città, 1338-1339, Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Siena

 

Ambrogio Lorenzetti, Effetti del Buon Governo in campagna, 1338-1339, Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Siena

 

Arte in Tosdcana | Ambrogio Lorenzetti | Allegoria ed Effetti del Buono e del Cattivo Governo

Travel Guide Tuscany | Palazzo Pubblico in Siena 

Comune Siena | www.comune.siena.it

De deugden van de mens. Thomas van Aquino : de virtutibus in commun, Amboi

Henk van Os, Zien is genoeg, Uitgeverij Balans, 2009

Catalogo della mostra i (Siena, 22 ottobre 2017-21 gennaio 2018), Silvana, 2017 | www.academia.edu

 

 

Bibliografia

Peter Hoppenbrouwers, Malgoverno of good lordship? Over het falen van de staat in de late middeleeuwen, Leiden, 2009Chiara Frugoni, Paradiso vista Inferno. Buon Governo e Tirannide nel Medioevo di Ambrogio Lorenzetti, Bologna, Il Mulino, 2019

Damien Wigny, Sienne et le sud de la Toscane, Renaissance du livre, Tournai, 1998

Damien Wigny, Sienne et le sud de la Toscane: itinéraires, monuments, lectures, Duculot, 1992, ISBN 280111023X, 9782801110232

A. Bagnoli (a cura di), R. Bartalini (a cura di), Ambrogio Lorenzetti. Catalogo della mostra (Siena, 22 ottobre 2017-21 gennaio 2018), Silvana, 2017

Waley, Daniel. "A Blood-Feud with a Happy Ending: Siena, 1285-1304." In City and Countryside in Late Medieval and Renaissance Italy: Essays Presented to Philip jones, edited by Trevor Dean and Chris Wickham, 45-54. London: Hambledon Press, 1990.

Waley, Daniel. Siena and the Sienese in the Thirteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Philip Jones, The Italian City-State: From Commune to Signoria, OUP Oxford, 1997)

Letizia Galli (a cura di), Siena, Palazzo Pubblico, Museo Civico, Torre del Mangia, Editore Silvana Editoriale, Milano 2011

M. Civai, Il palazzo pubblico e il museo civico di Siena, Editore Betti, Siena, 1999

Siena, Sillabe, Livorno, 2008. ISBN 88-8347-416-3

Toscana. Guida d'Italia (Guida rossa), Touring Club Italiano, Milano 2003, p. 536.[1] Foto lasciato nel dominio pubblico. Fonte Google Art Projects owH6OsVYalFGMw at Google Cultural Institute maximum zoom level

Foto di Sailko, licenziato in base ai termini della licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Unported
[3] Foto di © José Luiz Bernardes Ribeiro, licenziato in base ai termini della licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale
[3] Malgoverno of Good Lordship? Over het falen van de staat in de late middeleeuwen, Oratie uitgesproken door Prof.dr. Peter Hoppenbrouwers aan de Universiteit Leidenop dinsdag 9 december 2008 | www.docplayer.nl
[4] Marco M. Mascolo, Alessandra Caffio, «Al servizio dei NoveAmbrogio Lorenzetti 'pittore civico'» (con un paragrafo di A. Caffio), in «Ambrogio Lorenzetti», catalogo della mostra (Siena, 22-ottobre 2017-21 gennaio 2018), a cura di A. Bagnoli, R. Bartalini, M. Seidel, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2017, p. 411.
[5] Ontleend aan het Wikipedia artikel Zeven deugden, gepublicerd onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, [6] Henk van Os, Zien is genoeg, Uitgeverij Balans, 2009, p.
[7] Foto lasciato nel dominio pubblico. Fonte WGA Web Gallery of Art.